Konferencja

„Gdzie jest dziś psychoterapia rodzin?” to pytanie, które wielokrotnie zadawaliśmy sobie starając się zrozumieć jakie miejsce w zmieniającej się rzeczywistości społecznej odnajdują dla siebie psychoterapeuci rodziny.

Ostatnie lata przyniosły doświadczenie pandemii, wojnę w Ukrainie i migrację uchodźców do Polski, ale także reformę psychiatrii w tym tworzenie nowych standardów leczenia, wprowadzenie specjalizacji w psychoterapii dzieci i młodzieży oraz przedstawienie projektu specjalizacji dla psychoterapeutów dorosłych.

Przed nami prawdopodobnie zmiany w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, które na nowo określą sytuację psychoterapeutów w Polsce. Wszystkie te czynniki kształtują środowisko, w którym terapia rodzin określa swój obszar aktywności i poszerza pole swoich zainteresowań. Ostatnie lata to również intensywny rozwój centrów prywatnych – zarówno małych zespołów terapeutycznych jak i dużych, wieloośrodkowych korporacji.

Z drugiej strony w publicznej opiece zdrowotnej pojawiły się zupełnie nowe instytucje terapeutyczne, które dopiero definiują swój charakter i miejsce w lokalnych społecznościach. Bez wątpienia zaczął się proces zmian. O tych zmianach i naszych doświadczeniach chcieliśmy dyskutować na czerwcowej konferencji.

Plan konferencji zakłada trzy obszary, którymi chcielibyśmy się zająć:

1) skąd i dokąd idziemy czyli co za nami i jakie mogą być kierunki dalszych przemian psychoterapii rodzin,
2) jak nowa rzeczywistość społeczna wpływa na funkcjonowanie i strukturę rodzin,
3) jak terapeuci rodzinni odnajdują się w nowej rzeczywistości, jak wyglądają formy pracy i aktywności, które podejmują.

Jako organizatorzy będziemy starali się, aby konferencja miała formę dyskusji, a referaty i komentarze otwierały obszar dialogu dla wszystkich uczestników. Zapraszamy!